Věnujte pozornost těmto informacím, protože tyto informace z vás udělají experty, nebo vám mohou pomoci předejít nepříjemnostem při dohadování s vašimi zákazníky, kdy budete muset říkat: „To je v normě, máte smůlu…“

Kvalita kaleného skla s a bez HST zkoušky

  • Klasické sklo float má velmi slabě zelený vzhled, zvláště na hranách u malého skla větších tlouštěk se to stává zřetelnějším.

  • Tepelně tvrzené (ESG, kalené sklo) a prohřívané tepelně tvrzené sklo(ESG + HST) – U těchto dvou typů výrobků se jejich mechanické vlastnosti nemění při zahřívání nejméně do 250°C a nejsou ovlivněny při teplotách pod bodem mrazu. Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo je schopno odolat pozvolným změnám teploty v obou směrech a rozdílu teploty v ploše až do 200K.

  • Tepelně zpevněné sklo (TVG, polokalené sklo) – mechanické vlastnosti tepelně zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla se nemění při postupném zahřívání nejméně do 200 °C a nejsou ovlivněny při teplotách pod bodem mrazu. Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo je schopno odolat pozolným změnám teploty v obou směrech a rozdílu teploty až do 100 K.

  • Tepelně opracovaná skla odpovídající harmonizované Evropské normě musí být opatřeno trvalou značkou. Označení musí uvádět následující informace: název a obchodní značku výrobce a číslo příslušné normy. Pokud není razítko požadováno, je toto nutné uvést do objednávky.

  • Při výrobě tepelně tvrzeného nebo tepelně zpevněného skla dochází k povrchové deformaci viditelné v odrazu obrazu spolu s drobnými vtisky (otlaky) do povrchu skla. Vznikají tak optické deformace, které nelze reklamovat a je třeba je předem vyhodnotit, zda nebudou mít negativní vliv na spokojenost zákazníka.

  • Anizotropie (irizace) je jev, který se dá nazvat jako stopy po procesu tepelného tvrzení. Tyto stopy lze sledovat jen za určitých světelných podmínek, především v tzv. reflexním – Brewsterově úhlu (při tomto úhlu se stává odražené viditelné světlo polarizovaným). Většinou jsou vidět slabé barevné skvrny a pruhy, které jsou způsobeny procesem chlazení skla. Tyto esteticky nepěkné skvrny lze spatřit nejen při pohledu skrz zasklení, ale i při reflexi odraženého spektra viditelného světla. Nejlépe je můžeme vidět pod úhlem 56⁰ (Brewsterův úhel) nebo pomocí polarizačních brýlí.

  • Válečková vlna vzniká při procesu tepelného tvrzení. Sklo se v peci pohybuje po speciálních válečkách, a protože je ohřáté na teplotu měknutí, dochází v závislosti na rozměru a jeho tloušťce k vytvoření mírného zvlnění (otlačení válečků) do jeho rovného povrchu.