Pro zasklení zimních zahrad se používají izolační dvojskla nebo trojskla, která se vyrábí podle normy ČSN EN 1279. Protože se jedná o složená stavební prvek, který se skládá ze dvou nebo více tabulí skla, jenž jsou po obvodě hermeticky uzavřené, tak se musíme zaměřit na jejich chování při změně teploty v jejich okolí. Fyzikální zákony nejde obejít. V zimě plyn obsažený dutině izolačního skla zmenšuje svůj objem a v létě ho zvětšuji. Díky tomuto efektu jsou celoročně izolační skla vystavena neustálému podtlak v zimě a přetlaku v létě, který zatěžuje jednotlivé tabule skla a ty pak mohou praskat chybou návrhu.

Dalším bodem správné volby izolačního skla je bezpečnost

Pokud jsou skla oboustranně přístupná, musí být z obou stran bezpečná. To znamená, že při rozbití skla, sklo musí zůstat nalepené na folii a nesmí se uvolnit žádný velký nebezpečný střep, nebo se sklo po rozbití musí rozsypat na malé střípky, které vás nezraní. Zasklení na střeše zimní zahrady se doporučuje udělat ve složení z exteriéru: Tepelně tvrzené sklo (kalené sklo) / distanční mezera mezi skly vyplněná argonem / vrstvené bezpečnostní sklo ve složení minimálně 2 x 4 mm sklo float.

Navrhování skla do zimních zahrad v sobě skrývá velké množství znalostí a je specifický v závislosti na rozměrech a druhu používání zimní zahrady. Pokud třeba v zimě přestanete v zimní zahradě topit, tak podtlak, který je standardně v dutině dvojskla na hodnotě kolem 6 kN/m2 se u nevytápěné zimní zahrady může dostat až na hodnotu 12 kN/m2. Abyste si to představili, tak hodnota 12 kN/m2 je jako byste na tabuli skla o rozměru 1 x 1 m vytvořili vodní sloupec o velikosti 1,2 m.

Nejčastější chybou, kterou se spousta nezkušených firem dopouští je zanedbání návrhu zimní zahrady v závislosti na vnitřním prostředí a jeho pohodě. Jinými slovy nevěnují pozornost přehřívání interiéru zimní zahrady, nebo špatně navrhnou výměnu vzduchu a zimní zahrada se díky většímu množství rostlin rosí, což zvyšuje riziko vzniku plísní na vlhkých površích. Tyto chyby pak vedou k tomu, že zákazník přehřívaní řeší částečným zastíněním, na které zimní zahrada nebyla navržena a to vede k praskání skla, protože zastínění zvyšuje energetickou absorpci skla, což oslabuje pevnost skla.

Doporučení pro zimní zahrady

Nevěnujte pozornost jen správné volbě zasklení nebo nosnému rámu zimní zahrady! Klíčem úspěchu správně navržené zimní zahrady, která vám bude dlouhá léta funkčně sloužit a bude se z ní těšit, je vnitřní pohoda prostředí a správné tepelně izolační, akustické, parotěsné a hydroizolační napojení konstrukce zimní zahrady na nosnou část objektu. Tento zdánlivě bezvýznamný spoj je příčinou mnoha reklamací a stížností nespokojených klientů.