Bezpečnostní dvojsklo je tvořeno dvěma skleněnými tabulemi, oddělenými distančním rámem s naplněným prostředkem, který vysušuje. Obvodové spojení skleněných tabulí a distančního rámu je provedeno pomocí vulkanického, trvale pružného tmelu. Vnější skleněná tabule je typu „float“. Vnitřní vrstvené sklo Stratobel se skládá ze dvou skleněných tabulí a jedné nebo více polyvinylbutyralových PVB mezivrstev.

CHARAKTERISTIKA IZOLAČNÍHO DVOJSKLA (TROJSKLA)

Izolační dvojsklo a trojsklo je složeno ze dvou až tří tabulí skla v tloušťce odpovídající funkčním a mechanickým nárokům.

Kombinace:

 • Protisluneční funkce skla
 • Zesílená tepelná izolace skla
 • Zvukově izolační funkce skla
 • Bezpečnostní funkce skla

Dle certifikace a normy:

 • ČSN 70 1621
 • BN-89/6821-02
 

TECHNICKÝ POPIS IZOLAČNÍCH DVOJSKEL A TROJSKEL

 • Dutý distanční rám plněný vysoušecím prostředkem a vymezující vzdálenost skel
 • 2 až 3 tabule skla v navržených tloušťkách
 • Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem
 • Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů vyplněn pružným, vulkanickým tmelem
 • Konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel
 • Izolační skla nejsou samonosným prvkem

TYPY IZOLAČNÍCH SKEL

Standardní izolační skla

Je složeno z tabulí plochého skla od tloušťky 4mm a vzduchové dutiny od 12mm. Tabule mohou být pravidelné i nepravidelné. Plochu izolačního skla lze opticky rozdělit ozdobnou mřížkou umístěnou v dutině.


Protisluneční izolační skla

Vnější čirá tabule je nahrazena absorpční charakteristikou, absorpční a reflexní charakteristikou. S reflexní charakteristikou lze regulovat orientaci vrstvy oxidu kovu.
Izolační skla se zesílenou tepelnou izolací

Vnitřní tabule je nahrazena sklem s nízkou emisivitou, čímž se výrazně sníží součinitel prostupu tepla. Dalšího zlepšení lze docílit výměnou vzduchu v dutině izolačního skla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí (argon). Vysoká prostupnost ve viditelné oblasti slunečního spektra dovoluje poměrně vysoký prostup sluneční energie do místnosti, kde se světelné záření mění v tepelné.

Zvukové izolační skla

Jsou to izolační skla u nichž je vzduchová dutina plněna plynem nebo u nichž je použito je použito skel Giessharz nebo vrstvených skel s více fóliemi
Bezpečnostní izolační skla

Ochranné zasklení z izolačních skel v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným, se sklem s drátěnou vložkou nebo s bezpečnostní kovovou mřížkou.
Izolační skla s potiskem a smalty

Pro zlepšení estetického dojmu, zejména na celoskleněné fasády, pláště budov, nebo pro použití v interiérech jako obklad stěn či dělící příčky.