Vrstvené (lepené) bezpečnostní sklo

Vrstvená skla a vrstvená bezpečnostní skla jsou popsána v normě ČSN EN ISO 12543 a prohlášení o vlastnostech se vydává podle normy ČSN EN 14449. Jako výrobci tyto normy dodržujeme a řídíme se jejich pokyny.

vrstvena-bezpecnostni-skla

Vrstvená skla pomocí PVB mají vlastní systém značení (např.: 33.2; 88.4; 101010.22). Tato číselná značka dvou (či více) čísel udává tloušťku tabulí skla v mm, následovanou dalším číslem za tečkou, které značí počet (spíše tloušťku) PVB folií mezi každou tabulí skla. U jedné PVB folie se počítá s tloušťkou 0,38 mm.

Výrobní rozměry vrstveného skla

 • tloušťka vrstveného skla od 4 mm do 100 mm
 • výrobní rozměry VSG max 6000 x 3210 mm
 • maximální hmotnost 1500 kg
 • výrobní rozměry ESG, TVG max 6000 x 3000 mm
 • minimální velikost od 40 x 40 mm
 • všechny druhy opracování hran

Například:

 • Sklo označené 66.2 je složeno ze dvou tabulí skla o tloušťce 6 mm, vrstvených pomocí dvou PVB folií o celkové tloušťce 0,76 mm; některé země označují bezpečnostní vrstvené sklo celkovou tloušťkou, která činí 12,76 mm (značka: 12.76 vs. 66.2),
 • pro dvojskla ve složení sklo 4 mm, vzduchová (nebo plynem vyplněná) mezera 15 mm a vrstvené bezpečnostní sklo 66.2 se používá značka 4–15–66.2 (z exteriéru do interiéru).

Podle normy ČSN EN ISO 12543–2 může být vrstvené sklo považováno za bezpečnostní, pokud má mini-málně třídu bezpečnosti 3B3, popsanou nárazovou kyvadlovou zkouškou v normě ČSN EN 12600. V ně-kterých specifických případech se pro vrstvení používají tepelně tvrzená nebo tepelně zpevněná skla. Tato vrstvená skla se využívají v konkrétních případech, kdy jsou kladeny vysoké mechanické požadavky na sklo a bezpečnost (např.: zvětšení odolnosti skla proti bočnímu rázu); ze začátku poskytuje větší odolnost proti namáhání, zatímco později kdy dojde k rozbití skla, zůstanou jednotlivé úlomky skla stále na folii, do-kud se „celá tabule skla“ nevymění. Tepelně zpevněná vrstvená skla jsou někdy používána pro zajištění vyšší úrovně tuhosti v ohybu nebo pro aplikace kde hrozí riziko termálního šoku.

Správnou kombinací tlouštěk skla, počtu folií a způsobu ukotvení, lze vrstveným sklem dosáhnout zasklení, se všemi prvky bezpečnosti uvedené v úvodu.

Vrstveného bezpečnostního skla se dále využívá při realizacích skleněných pochůzných ploch, schodišťových stupňů, opláštění výtahových šachet nebo jako výplně zábradelních konstrukcí, popřípadě nosných podpůrných prvků.

Vrstvené sklo (někdy nazývané lepené či connex) je kompozice minimálně dvou skleněných tabulí, spojených mezivrstvou společně přes celý jejich povrch. Pro bezpečnostní vrstvené sklo se nejčastěji jako mezivrstva používají fóllie z polyvinylbutyralu (dále PVB) nebo etylenvinylacetátu (dále EVA, EVASAFE). Někteří výrobci pro specifické aplikace používají bezpečnostní pryskyřice.

Vrstvené a vrstvené bezpečnostní sklo je definováno jako celek, který je tvořený jednou tabulí skla a jednou nebo více tabulemi skla nebo plochými zasklívacími materiály vzájemně spojenými jednou nebo více mezivrstvami. Mezi vrstvená skla patří i vrstvené sklo, které nedosáhlo své požární odolnosti pomocí mezivrstev reagujících na vysoké teploty (vrstvené sklo s protipožárními vlastnostmi) a vrstvené sklo, jehož nejméně jedna mezivrstva reaguje na vysokou teplotu, aby tak poskytla výrobku jeho požární odolnost (protipožární vrstvené sklo).

Druhy spojovacích materiálů pro výrobu vrstveného skla

 • vrstvené sklo s PVB folií
 • vrstvené sklo s EVA folií
 • vrstvené sklo s ESTRYGLASS folií
 • vrstvené sklo s nalévanou pryskyřící
 • vrstvené sklo s EVASAFE folií
 • vrstvené sklo s EVALAM folií
 • vrstvené sklo s SAFLEX GD folií
 • vrstvené sklo s barevnou folií

Zbytková stabilita vrstveného skla. Pri použití vrstveného skla VSG pro horizontální prosklení (sklon > 15° od vertikály) nebo pro zasklení s funkcí zabránění pádu se z hlediska zbytkové stability používají foli o minimální tl. 0,76 mm.

Použití vrstveného skla ve stavebnictví

 • pochůzná skla
 • skleněné markýzy
 • zasklení nad hlavou
 • protihlukové stěny
 • výtahové šachty
 • skleněná zábradlí
 • kabiny výtahů
 • zasklení proti vandalismu
 • skleněné dveře
 • sprchové kouty
 • skleněné příčky
 • skleněný nábytek
 • zasklení velkých fasád
 • izolační dvoj a trojskla
 • bodově uložená skla
 • skleněné nosníky

Druhy testování vrstveného skla

bezpecnostni-sklo-vrstvene