Je to průhledné vrstvené sklo, složené ze dvou tabulí plaveného skla a expanzivních fólií, které v případě požáru nabobtnají v tuhý a neprůhledný požární stít. Pyrobel vyhovuje 3 kritériím – stabilita, celistvost a tepelná izolace.

Architekti a projektanti se často ve svých návrzích snaží prosadit veliké plošné výplně stavebních konstrukcí, které by těmito velkými rozměry zvýraznily estetický vzhled a poskytly tak více pohodlí či zajistily vyšší bezpečnost osob. Většinou jsou na tyto výplně kladeny požadavky požární ochrany pro případ vzniku požáru, aby umožnily včasnou a bezpečnou evakuaci osob.

Dle normy ČSN EN 1363 je PYROBEL protipožární sklo, které je k dispozici ve velkých formátech. K jeho dobré charakteristice patří výborná protihluková izolace (Rw) či ochrana proti propadnutí dle ČSN EN 12600. Podle požární odolnosti se skleněné výplně zařazují do stupnice požární odolnosti: 15, 20, 30, 45, 60, 90 až 120min.

PYROBEL je vrstvené čiré sklo, u kterého při požáru dochází už při teplotě 120˚ C k expanzi
jednotlivých mezivrstev. Tyto expandující vrstvy se mění v pevnou, neprůhlednou a požárně
odolnou clonu, která zabraňuje šíření požáru a plamene.

Požární odolnost zasklení se vyjadřuje časovým intervalem od začátku zkoušky až po dosažení některého z mezních stavů, k nimž patří:

  • kritérium zvýšení mezních teplot na neohřívaném povrchu o více než 140˚ C
  • kritérium celistvosti, kterým se charakterizují vzniklé otvory a trhliny v zasklení
  • kritérium ztráty stability

Zjištěná požární odolnost se uvádí ve zkušebních protokolech a klasifikacích.
Požární uzávěry ze skla se z hlediska své funkce dělí na uzávěry:

  • bránící šíření tepla (označené EI), u kterých je rozhodující vzrůst povrchové teploty na chráněné straně
  • omezení šíření tepla (označené EW), kde rozhoduje velikost tepelného toku na chráněné straně

Sklo PYROBEL poskytuje kompletní ochranu proti ohni:

  • celistvost zajišťuje, že se oheň nerozšíří do dalších místností, schodišť, poschodí či budov
  • požárně izolační schopnost omezuje nebezpečí vznícení hořlavých materiálů na chráněné straně a zajišťuje evakuaci bez paniky