Norma ČSN 73 413 – Schodiště a šikmé rampy. Tato norma definuje spoustu požadavků, které je potřeba mít na paměti. Součinitel smykového tření povrchu skleněného schodu

 • stupnice při okraji schodišťového stupně nejméně 0,6, u ostatních ploch stupnice nejméně 0,3
 • protiskluzové úpravy nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 mm,
 • podesta vnitřních schodišť nejméně 0,6
 • podesta vnějších schodišť nejméně 0,6 + tg a, kde a je úhel sklonu podesty.

Další důležité technické informace

 • vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm (600 až 650mm). Optimální výška stupně je 150 až 180mm, nejmenší šířka stupně je 210mm (stupnice 250mm),
 • vzájemná půdorysná vzdálenost hran výstupního a nástupního stupně je nejméně 130mm,
 • hluk přenášený ze schodišť a podest do sousedních místností musí splňovat požadavky stavební akustiky dané normovými hodnotami,
 • prostor schodiště musí být osvětlen a větrán.
 • konstrukce zábradlí (ČSN 74 3305) může do průchodné šířky ramene zasahovat nejvýše 100mm,
 • rameno musí mít: jedno madlo při šířce do 1650mm, dvě madla při šířce nad 1650mm a je doporučeno rozdělit rameno zábradlím při šířce nad 2750mm,
 • na začátku a konci ramene musí vodorovná část madla přesahovat 150mm hranu změny výškové úrovně ramene.

Duhy skleněných schodišť Skleněná schodiště se rozdělují podle:

 • místa použití a zatížení
 • způsobu uložení a podepření
 • volby druhu zasklení
 • složením tloušťky skla

Při volbě skleněných schodů věnujte vždy pozornost bezpečnosti a skutečnosti, že při dlouhodobém statickém zatížení od vlastní hmotnosti dochází ke snižování pevnosti skla a folií, které jednotlivá skla spojuje. Vždy počítáme statické výpočty, abychom měli jistotu. Vizuální kvalita skleněných schodů Skleněné schody se vyrábí z vrstveného skla na které se vztahuje harmonizovaná Evropská norma ČSN EN ISO 12543. protože tato norma umožňuje docela nepřesnou výrobu, tak se naše kancelář vždy zabývá vhodným výrobcem, abychom předešli zbytečným reklamacím vizuální kvality. Proč neumí každý výrobce stejnou kvalitu vrstveného skla? Výrobci vrstveného skla se od sebe liší svou velikostí a technologickým vybavením. Díky to mu je nutné citlivě volit, kde si necháte vyrobit své skleněné schody. Abychom předešli špatné volbě, občas zajdeme do výroby kvalitních výrobců a uděláme si svůj audit. Tím pádem vám můžeme nabídnout vysokou kvalitu, které je za hranicemi normových požadavků a přesně odráží vaše požadavky na estetickou kvalitu. Proč je nutné počítat statiku a správně navrhnout složení skla? Podívejte se na praktickou ukázku, co se může stát, když praskne jedno sklo skleněného schodu – stoupnete si na takový stupeň?