Tepelně tvrzené (kalená) bezpečnostní skla (ESG)

Sklenářství Alfaglass s.r.o. si zakládá na kvalitě dodávaného skla, proto ve své škále produktů nabízí tepelně tvrzená (kalená) bezpečnostní skla vyrobená podle normy ČSN EN 12150 – Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzená bezpečnostní skla.

Skla, u kterých je speciálním řízeným procesem ohřevu a ochlazení vyvoláno permanentní povrchové tlakové napětí s cílem značně zvýšit odolnost vůči mechanickému a tepelnému namáhání a zároveň získat předepsané vlastnosti rozpadu.
kalene-sklo-shema

 • Tloušťky skel: od 3 mm do 19 mm; max. poměr stran: 1 : 20
 • Výrobní velikost: min. 250 x 100 mm v závislosti na tloušťce skla a opracování max. 6000 x 3210 mm
 • Silná skla: 15 mm max. plocha 16 m²; 19 mm max. plocha 13 m²

Maximální pevnost v tahu při ohybu Tepelně tvrzené sklo (kalené sklo) podle normy ČSN EN 12150 vykazuje při testování 4 mm tlusté tabule skla odolnost 120 N/mm².

Sklo se zahřeje na teplotu 600°C a následně se řízeným procesem ochlazuje, aby se vyvolalo vnitřní pnutí ve skle, které zvýší jeho pevnost a odolnost proti změnám teploty. Tepelně tvrzené sklo (kalené sklo) nelze dále opracovávat – brousit, vrtat, řezat, atd…

Tepelně tvrzená bezpečnostní skla (ESG) se využívají všude tam, kde potřebujete zvýšit odolnost skla. Jedná se o bodově uložená skla, skla s funkčními otvory, tepelně namáhaná skla, skla nosná a samonosná bezpečnostní skla, atd.

Výhody tvrzeného (kaleného) skla

 • Odolá pozvolnému rozdílu teplot v ploše od -80ºC do +200ºC.
 • Má 5x vyšší odolnost proti bočnímu nárazu.
 • Jediné sklo, které může být použito pro bodové uložení skla.
 • Při rozbití se rozpadá na malé neostré střípky.
 • Klasifikuje se jako bezpečnostní sklo.

Co byste měli vědět!

Tepelně tvrzené sklo se vyrábí ve speciální kalící peci, kde pomocí řízeného procesu ohřátí a následného chlazení dochází ke vzniku vnitřního pnutí ve hmotě skla. Tento proces se zjednodušeně nazývá kalení, ale nejedná se o proces kalení, kdy dochází ke změně struktury skla. Tepelně tvrzené sklo má stále stejnou tvrdost a tuhost. To znamená, že bude mít stejný průhyb jako sklo obyčejné a nemá vyšší odolnost proti poškrábání.

KONTAKT

Tvrzené sklo (EN 12150) má vyšší odolnost proti rozbití než sklo plavené, ale po porušení se rozpadne na malé kousky. U tvrzeného skla může dokonce dojít ke spontánnímu porušení, způsobenému malými vměstky sulfidu niklu (NiS), které zvětšují svůj objem.  Tento typ porušení může nastat až do 2 let po výrobě.  Vměstky lze zjistit destruktivní zkouškou teplotním šokem (např. podle ČSN EN 14179 – Sklo ve stavebnictví – Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo), při které jsou tyto tabule skla vyřazeny.

Tvrzené sklo může odolat místním rozdílům teploty až do 200K.

Panely tepelně tvrzeného skla (kaleného skla) vykazují oproti pevnosti běžného plaveného skla vyšší pevnost v ohybu, která je tvořena „zmrazeným“ napětím v tlaku na povrchu. Po vyčerpání napětí v tlaku při zatížení je ještě účinná tahová pevnost běžného plaveného skla. Protože povrchové napětí v tlaku není ovlivněno vadami povrchu, tahová pevnost jednoduché tabule bezpečnostního skla může být přibližně považována za nezávislou na stavu povrchu, rozdělení napětí, rychlosti růstu napětí a podmínkách okolního prostředí, zanedbá-li se tahová pevnost plaveného skla.

napeti-kolem-otvoru

Použití tepelně tvrzeného (kaleného) bezpečnostního skla ve stavebnictví

 • celoskleněné dveře
 • skleněné sprchové kouty
 • výplně skleněného zábradlí
 • zimní zahrady, terasy, verandy
 • bezpečné sklo pro nábytek
 • tvrzené sklo před krby s fazetou
 • skleněné příčky na squash
 • skleníky a atány